Терапевтична общност “Феникс”

е първата професионална дългосрочна рехабилитационна програма за зависимости в България, основана през юни 2001 г. от д-р Петър Василев. Той е психиатаър с 20-годишен опит като завеждащ отделение по наркомании на ВМА и началник на диагонситичен блок при ДПБЛНА, професионален психотерапевт и супервайзор по психотерапия, национален представител в Европейската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия и по настоящем - директор на програмата. Автор е монографията "Терапевтични общности" и на раздел от книгата "Терапевтични общности за психози", публикувана във Великобритания. Редактор е на списание "Когнитивно-поведенческа психотерапия".

Първият експерт оказал подкрепа за програмата е проф. Игор Куценок (Калифорнийски университет)

На работни посещения в Къща "Феникс", с. Бракьовци са били проф. Игор Куценок (Калифорнийски университет), Мартин Койман (експерт на EFTC и основател на терапевтична общност Emiliehoeve, Холандия), Антъни Слейтър (Президент на EFTC), Еджидио Смакиа (президент на FICT), Пол Гудман (директор на Ley Community, Великобритания), Федон Калотеракис (Kethea, Гърция), Джеръми Букър (Phoenix Fututes, Великобритания), Джейн Броган (LeyCommunity, Великобритания), Руд Бругеман (Trempolin, Белгия), Луис Минстер (Великобритания), екип на Therapeutic Community Coolmine (Ирландия), Сандра Барет и Патриша Симс (Phoenix Futures Wirral, Великобритания).


Програма Терапевтична общност “Феникс” има лиценз от Министерство на труда и социалната политика No 965-01/2011 и одобрително становище от Министерство на здравеопазването, респ. Национален център по наркомании No 32/2002.


Програмата се реализира от Център за социална работа “Феникс”. Терапевтичната технология и изследователската дейност се подкрепя от Инситут за екология на мисленето (ИЕМ). ИЕМ е нестопанска, неправителствена организация в обществена полза, чиито цели са психосоциална рехабилитация на зависими, развитие на когнитивно-поведенческата терапия в България и дейности, свързани с обучение и изследователска работа. Членове на екипа на ИЕМ са Проф.Пол Салковскис и Пол Уибъл (Maudsley Hospital, London).


Терапевтична общност "Феникс" провежда интервю, базирано на психиатрична и психологична оценка на лица, зависими от психо-активни вещества. Одобрените ще ползват безплатно метода Терапевтична общност по Стратегия за борба с наркотиците.


Изберете нас, защото...

Програма Терапевтична общност “Феникс” е основана в с. Бракьовци, общ. Годеч, през 2001. През 2002г., след работно посещение на програма KETEA в Гърция, бе разкрита и програма за ресоциализация. От 2002 г. Терапевтична общност ФЕНИКС е пълноправен член на ATC (Association of Therapeutic Communities) и е единствения представител на България участвал в разработването на Европейски СТАНДАРТИ ЗА ДОБРА ПРАКТИКА за ТЕРАПЕВТИЧНИ ОБЩНОСТИ в международен проект „Community of Communities” на ROYAL COLLEGE of PSYCHIATRISTS, Великобритания


Д-р Петър Василев - Директор програма, тел: 0898209175 и 0887428705;
Веселка Въткова - Административен директор, тел: 0887563028


Оставете ни да спечелим Вашето доверие!