Хазартна зависимост

Хазартната игра присъства в почти всяка култура . 1 до 3% от възрастното население к дори по-голям процент от младежите развиват патологично комарджийство. Това разстройство се характеризира с прогресиращ маладаптивен модел на поведение, което води до загуба на емоционални връзки, работа, образователни и кариерни перспективи.

Според DSM IV критериите са:

 1. Нарастващо ангажиране със залагания/игра;
 2. Нужда от все по-големи суми пари за постигане на удоволствие;
 3. Неуспешни усилия да се спре със залаганията;
 4.  Раздразнителност при спиране на играта;
 5. След загубата отново връщане към залаганията с идея да се компенсират загубите;
 6. Скриване от близките;
 7. Кражби и измами

Характерно за хазартната зависимост е липсата на контрол, въпреки знанието за негативните последици.

В много от случаите тази зависимост се придружава от разстройство на настроението или употреба и злоупотреба на психоактивни вещества. Депресия, тревожност или биполярно разстройство.

Симптоми и оплаквания:

 1. Отсъствие на контрол върху желанието за игра;
 2. Залагане и дори да няма пари -  залагат се вещи от дома, теглят се бързи кредити, кражби и измами;
 3. Играенето на хазарт се пази в тайна, но с вярата, че един ден, че близките ще бъдат изненадани с голямата печалба;
 4. Отричането и криенето задълбочават проблемите;
 5. При всеки опит за спиране се появява безпокойството и раздразнителност;
 6. Хазартната игра е опит за бягство от житейските проблеми, начина за справяне със стреса или с различни емоционални състояния;
 7. Загубата се превръща в стимул за нови залагания;
 8. За да може да продължи залаганията се вършат незаконни действия - измами, кражби;
 9. Стига се до:
 •  загуба на значими връзки/разводи;
 • уволнение от работа;
 • Прекъсване на кариерно развитие.

Формулирани са четири фази на хазартната игра, през които повечето хора с хазартни проблеми преминават:

1. ФАЗА НА ПЕЧАЛБАТА;

2. ФАЗА НА ЗАГУБАТА;

3.ФАЗА НА ЯРОСТТА;

4.ФАЗА НА БЕЗНАДЕЖДНОСТТА

 

Лечение:

Лечението на хазартната зависимост в ТО ФЕНИКС се извършва от мултифункционален екип с двадесет годишен опит тв областта на терапия на зависимости.

Прилагат се подходите и инструментите на КОГНИТИВНО ПОВЕДЕНЧЕСКАТА ТЕРАПИЯ,  която е с доказана ефективност и при терапията на патологичното комарджийство.

Целта на терапията е да се преодолее хазартното поведение като се подпомогне клиента да идентифицира ситуациите, при които прибягва до играта.

Важно е да се усвоят умения за промяна на нагласите по отношение очакванията на клиента.

Базова цел в терапията е повишаване на самооценката на личността.

Разбиране и осъзнаване на последствията.

На поведенческо ниво се разработват и научават умения как да се овладее и спре процеса на залаганията и да може ефективно да се ограничи евентуално връщане към играта.

В процеса на терапията клиентът се научава как да се включва в алтернативни приятни дейности и превенция на рецидив.

В последната фаза, фазата на ресоциализация се изгражда  мрежа от здрава подкрепяща среда заедно с близките и семейството и се развиват умения за превенция на срив и рецидив.

 


С подкрепата на Моряшки тениски от teniska-bg.com