Личностово развитие

Той е базиран на формулировката по случай. Всеки младеж има Водещ на случая и терапевтични планове в съответствие с актуалните цели. Индивидуалния проект включва основните проблемни области на резидента и очертава начините за преодоляването им в програмата. Работи се съвместно за постигане на индивидуалните цели. Продължителността на индивидуалните проекти може да бъде различна.

1. Адаптация

2. Самоосъзнаване и промяна

3. Обратен преход

4. Ресоциализация