Contact

Position:
ръководител на Терапевтична общност "Феникс" с над 20-годишен клиничен опит, магистър клиничен психолог и аналитичен психотерапевт.