Международно сътрудничество

ТО “Феникс” е член на Асоциацията на Терапевтичните Общности, UK, (АТC) и пълноправен член на Европейската Федерация на Терапевтичните Общности (EFTC).

От 2003г. ТО “Феникс” участва в изследователски проект към Royal College of Psychiatrists, UK, наречен “Community of Communities”.

ТО “Феникс” сътрудничи с програма КЕТЕА, Гърция, и с ТО “Лий” Великобритания. Пол Гудман, Директор на ТО “Лий”, и Джейн Броган, Асистент на Директор Програма, са реализирали работни посещения в ТО “Феникс”.

През 2009г. стартира съвместен проект между ТО “Феникс” България и ТО “Феникс” Хага, Норвегия, финансиран от Европейско икономическо пространство, с цел реконструкция на сградата и провеждане на научно-изследователска дейност в рамките на Терапевтичната общност. ТО”Феникс” участва в Европейска мрежа, част от изследователски проект SEID(2008-2010г.) за обмен на добра практика и създаване на Европейско ръководство “Терапевтични възможности за младежи, зависими от наркотици”.

На работни посещения в Къща Феникс в с. Бракьовци са били Мартин Койман (експерт на EFTC и основател на Терапевтична общност Emiliehoeve, Холандия), Антъни Слейтър (президент на Европейската Федерация на Терапевтичните общности), Еджидио Смакиа (президент на Италианската Федерация на Терапевтичните общности), Пол Гудман (Директор на Ley Community, Великобритания), Проф.Игор Куценок (Калифорнийски Университет, САЩ), Федон Калотеракис (КЕТЕА, Гърция), Джереми Букър (Phoenix Futures, Великобритания), Джейн Броган (Ley Community, Великобритания), Руд Бругеман (Trempoline, Белгия), Луис Минстер (Великобритания), Сандра Барет (Phoenix Futures Wirral, Великобритания).

Джо Диксън и резидентите в Терапевтична общност Лий създадоха тези колажи през Декември 2003 г. Колажите имат за цел да представят петте фази на програмата, през които преминават резидентите, докато са в Терапевтична общност Лий.

Изобразено с любезното разрешение на Терапевтична общност Лий, Оксфорд, Великобритания.

Терапевтична общност Лий, Оксфорд, Великобритания.

Асоциация на терапевтичните общности, Великобритания.

Европейска федерация на терапевтичните общности

Сътрудничество в България

* През 2005г. беше сключен договор с Министерство на труда и социалната политика №8/08.02.2005 за съвместни дейности в областта на рехабилитацията и социалната интеграция на зависими, преминали лечение. През 2003г. на Коледното тържество на ТО “Феникс” беше Пламен Панайотов, вице-премиер на България, а през 2004г. Министърът на труда и социалната политика Христина Христова реализира 2 работни посещения в ТО “Феникс”

* Договор с Университета за национално и световно стопанство за обучение в професионални умения

* Договор със Столичен център за профилактика на наркомании за ресоциализация

* Договор със Софийски Университет за клинична практика на студенти по магистърската степен “Клинична и консултативна психология”

* Сътрудничество с Институт за екология на мисленето- неправителствена организация в обществена полза, чиито цели са психосоциална рехабилитация на зависими, развитие на когнитивно-поведенческата терапия в България и дейности, свързани с обучение и изследвания в областта на наркотичните зависимости. cognitive-therapy.org

* Сътрудничество с Национален Център по Наркомании