ТО „Феникс” с признание на международен форум

ХV-тата конференция на Европейската федерация на терапевтичните общности се проведе в Малага, Испания, през март 2015 г. На нея присъстваха и български специалисти: част от екипа на Терапевтична Общност Феникс и резиденти. Център Феникс е пълноправен член на Европейската федерация на терапевтичните общности (EFTC) от 2003 година и покрива Европейските стандарти за добра практика.

По време на конференция представителите на ТО Феникс имаха възможност да обменят опит с експерти от цял свят. Като единствената професионална терапевтична общност в България ( член EFTC ), център Феникс сподели своят опит. Голяма част от новостите, които се дискутираха на конференцията, вече се прилагат в ТО Феникс. Чуждите експерти изразиха мнение, че европейският опит е приложен по един изключително добре адаптиран начин към характерните особености, свързани с българската култура, народопсихология и социално-икономически особености.

Едно от важните неща по време на конференцията бе обмяната на опит между различните терапевтични общности. Мнението на основателят и ръководител на ТО Феникс Д-р Петър Василев бе активно търсено от представителите на терапевтични общности от цяла Европа. Оценен бе умелия начин, по който е интегрирал когнитивно поведенческа терапия в лечебния метод на център на Феникс.

Д-р Петър Василев подкрепи на общото събрание на е(EFTC) и друга терапевтична общност от България, с което развитието на този терапевтичен модел в страната ни се утвърди.

В Малага се получиха категорични потвърждения за това, че Терапевтична общност Феникс е един от най-добре функциониращите центрове в Европа. Добрата интеграция на метода към потребностите на българите, злоупотребяващи с вещества, се потвърждава от добрите резултати. Терапевтична общност Феникс по мнението на участниците в конференцията е добре подготвен и има умението да прилага метода и новите креативни техники по един успешен и адаптивен начин.

Главната тема на конференцията беше „Насърчаване на интегралния модел”. В дискусиите се целеше изучаване и споделяне на ефективните модели на настоящите европейски терапевтични общности. Бяха обсъдени и работещите и не работещите практики. Фокусът бе върху хората, които злоупотребяват с наркотици, а обсъжданите техники бяха с широк диапазон от традиционни подходи до най-нови адаптирани подходи и идеи за нови бъдещи промени. Президентът на Европейската федерация на терапевтичните общности - Rowdy Yates - Великобритания – по изключително интересен начин внесе идеята за участието на творчеството и изкуството в оздравителния процес на хората, злоупотребяващи с вещества. Директорът на обучителната програма на проекта Омбре Proyecto Hombre - Испания – Pedro Pedrero запозна присъстващите с опита за лечение и социалната реинтеграция, както и с новите обучителните предложения на Испанската терапевтична общност.

George De León, запозна присъстващите на конференцията с измененията, модификациите и предизвикателствата, които стоят пред съвременните терапевтични общности в Америка.

Изключително важни дискусии се проведоха на третия ден, чиято основна посока бе свързана с ефективно въвеждане на нови креативни средства, които да се прилагат в терапевтичните общности.

Чест за терапевтична общност Феникс е, че тя е единствената терапевтична общност в Европа, в която се прилагат „Mindfulness” техники за справяне със влечението към наркотици и алкохол.

От резидентите на Феникс взели участие в конференцията: „Това, че бяхме част от този форум ни зареди с творческа енергия, с много идеи и мотивация за още по-всеотдайна работа. Зареди ни със самочувствие, че правим нещата по един наистина добър начин и имаме ясно видими причини да се гордеем, че сме българи и че сме част от Европейската федерация на терапевтичните общности”.