НОВИНИ 

ЧРД
20 г Терапевтична общност 
,,ФЕНИКС"
Интервю с Петър Василев
 


 

Здравейте, скъпи приятели, днес честваме деня на независимостта и по този повод ни се иска да споделим с вас някой важни и основни неща, свързани и съпътстващи пътя на борбата със зависимости. 

Преди да говорим за зависимостта ще се спрем на няколко основни специфични термини с които боравим, говорейки за този проблем, а именно психоактивни вещества (ПАВ), употреба, злоупотреба и зависимост. 

Психоактивните вещества се отнася до различни природни или химични вещества, които предизвикват по различен начин промени в равнището на възприятие, предизвикват промени в настроението, в някои мозъчни функции, тъй като оказват директно въздействие. Влиянието на психоактивните вещества, се свързва с промяна на психо-физиологичното функциониране на човека. Тук се включват алкохол, мерихуана, билка, амфетамин, метаамфетамин, кокаин и др. 

Употребата на ПАВ е различни видове: експериментална, ситуационна, интензификационна и компулсивна. Самата употреба се характеризира с прием на веществото, без човек да има физиологична нужда. 

Злоупотребата или вредната употреба се характеризира с оказването на сериозна вреда на човека, било тя психична или соматична. 

Зависимостта от своя страна се характеризира с липса на контрол върху употребата на веществото, веществото се приоритизира спрямо други аспекти от живота, развитие на толерантност спрямо веществото и проява на абстинентни симптоми при отнемането му. )

Тези специфики са важни, най-малкото за да сме сензитивни и чувствителни спрямо тежестта на зависимостта. Тя има своята предистория в живтота на човек, има своите причини за възникване и именно поради това механизмите за справяне с нея изискват много усилия. Както от страна на зависимия, така и от страна на близките. Зависимостта не е отделена и абстрактна, тя е реална и засягаща редица животи. В същността си тя е един себедеструктивен, унищожителен механизъм, който държи в себе си трудността в справянето с личните болки. 

Денят на независимостта е специален за всеки отдал се на мисията да е здрав. Тази мисия е личен път за милиони хора по света. Въпреки черните статистики, ние винаги гледаме с надежда на всяка битка със зависимостта, защото тя сама по себе си е път осеян с възможности. Живота ни учи, че битките са нещото което ни надгражда и изгражда като личности. Трудностите са нашите възможности да съградим по-добра версия на самите себе си. В това изграждане е нужна силна вяра, готовност за полагане на много усилия по пътя на познаването на себе си и научаването как да се грижим по един топъл, конструктивен и адаптивен начин за различните части от нас самите. За да не звучи далечно, нека опишем процеса на учене така: уча се да изчаквам, уча се да усещам какво се случва в мен, уча се да обръщам внимание какво си мисля, уча се да наричам емоциите си с истинските им имена, уча се да съм част от общност и да съм добър пример в нея, уча се да се прегръщам дори в уязвимостта си, уча се и да приемам другите в тяхната уязвимост, уча се най-вече да не бягам- уча се на отговорност, уча се да бъда независими, но и свързан със себе си, другите и света.  

Феникс сам по себе си символизира точно това прераждане и учене. Според персийците птицата феникс живее във всеки един човек. Нейното седалище е дървото на познанието. Тя е символ на триумфа над бествията, на огъня и живота, на новото начало и на превръщането на болката (поради нейното самоизграняне, за да се прероди по-силна) в надежда и любов. Все пак, нужно е да „изгорим“ старото, за да се появи място за новото.  Сами разбирате връзката между символиката и процеса, пътя на лечение. Имали сме много птици феникс и това поддържа нашата сила да продължаваме с мисията си. Честит празник на всички НЕЗАВИСИМИ и на всички вървящи по този път. 


ВАЖНО ЗА ПСИХОЛОЗИ И СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ

ЦСР ,,Феникс" провежда безплатно обучение по психо-социална рехабилитация при зависимости. Обучението ще се състои в ТО ,,Феникс", с. Бракьовци.

Предварително записване на тел.0887563028 - Веселка Въткова26 юни – Международен ден за борба с наркоманиите 
 

По повод  честването на деня на независимостта искаме да споделим с Вас някои важни  и основни неща,свързани и съпътстващи пътя на борбата със зависимостите. 

Преди да говорим за зависимостта ще се спрем на няколко основни специфични термини с които боравим, говорейки за този проблем, а именно психоактивни вещества (ПАВ), употреба, злоупотреба и зависимост. 

Психоактивните вещества се отнася до различни природни или химични вещества, които предизвикват по различен начин промени в равнището на възприятие, предизвикват промени в настроението, в някои мозъчни функции, тъй като оказват директно въздействие. Влиянието на психоактивните вещества, се свързва с промяна на психо-физиологичното  функциониране на човека. Тук се включват алкохол, марихуана, билка, амфетамин, метаамфетамин, кокаин и др. 

Употребата на ПАВ е различни видове: експериментална, ситуационна, интензификационна и компулсивна. Самата употреба се характеризира с прием на веществото, без човек да има физиологична нужда. 

Злоупотребата или вредната употреба се характеризира с оказването на сериозна вреда на човека, било тя психична или соматична. 

Зависимостта от своя страна се характеризира с липса на контрол върху употребата на веществото, веществото се приоритизира спрямо други аспекти от живота, развитие на толерантност спрямо веществото и проява на абстинентни симптоми при отнемането му. )

Тези специфики са важни, най-малкото за да сме сензитивни и чувствителни спрямо тежестта на зависимостта. Тя има своята предистория в живота на човек, има своите причини за възникване и именно поради това механизмите за справяне с нея изискват много усилия. Както от страна на зависимия, така и от страна на близките. Зависимостта не е отделена и абстрактна, тя е реална и засягаща редица животи. В същността си тя е един себедеструктивен, унищожителен механизъм, който държи в себе си трудността в справянето с личните болки. 

Денят на независимостта е специален за всеки отдал се на мисията да е здрав. Тази мисия е личен път за милиони хора по света. Въпреки черните статистики, ние винаги гледаме с надежда на всяка битка със зависимостта, защото тя сама по себе си е път осеян с възможности. Живота ни учи, че битките са нещото което ни надгражда и изгражда като личности. Трудностите са нашите възможности да съградим по-добра версия на самите себе си. В това изграждане е нужна силна вяра, готовност за полагане на много усилия по пътя на познаването на себе си и научаването как да се грижим по един топъл, конструктивен и адаптивен начин за различните части от нас самите. За да не звучи далечно, нека опишем процеса на учене така: уча се да изчаквам, уча се да усещам какво се случва в мен, уча се да обръщам внимание какво си мисля, уча се да наричам емоциите си с истинските им имена, уча се да съм част от общност и да съм добър пример в нея, уча се да се прегръщам дори в уязвимостта си, уча се и да приемам другите в тяхната уязвимост, уча се най-вече да не бягам- уча се на отговорност, уча се да бъда независими, но и свързан със себе си, другите и света.  

Феникс сам по себе си символизира точно това прераждане и учене. Според персийците птицата феникс живее във всеки един човек. Нейното седалище е дървото на познанието. Тя е символ на триумфа над бедствията, на огъня и живота, на новото начало и на превръщането на болката (поради нейното самоизграняне, за да се прероди по-силна) в надежда и любов. Все пак, нужно е да „изгорим“ старото, за да се появи място за новото.  Сами разбирате връзката между символиката и процеса, пътя на лечение. Имали сме много птици феникс и това поддържа нашата сила да продължаваме с мисията си.

Честит празник на всички НЕЗАВИСИМИ и на всички вървящи по този път. 

 

 


Възползвайте се от най-новата услуга на терапевтична общност ,,ФЕНИКС"

ТО ,,Феникс" предлага онлайн консултиране за лица зависими от ПАВ, алкохол, хазарт и на техните близки и семейства.
Всеки работен ден от 10 до 11 ч. - Д-р Борисова, 089 9305 895


 

Днес засягаме много важна тема за хората, които имат проблем със зависимости.

Деница Анастасова, клиничен психолог от терапевтична общност “Феникс” е тук, за да ни сподели за терапията и методите.

Терапевтичната общност е професионална рехабилитационна програма за лечение на зависимости. Изследва се зависимостта като разстройство на цялата личност. Рехабилитацията като цялостна промяна в стила на живот и личностно израстване. Работа върху мотивацията.

Терапия за личността, основния терапевт е групата. Мотото на терапевтична общност “Феникс” e: “ще променим себе си като се научим да виждаме през очите на другите”.

 Чуйте цялото интервю